Hlavní obsah

Upozornění

Služby střediska cílí na snížení informačního deficitu, který na poli astronomie vzniká zrakově postiženým lidem. Astronomy Help se zaměřuje zejména na:

  • školy pro zrakově postižené,
  • hvězdárny a planetária.

Astronomické vzdělávání?

Astronomie – nebo-li hvězdářství – je obor, který se zabývá především jevy za hranicí zemské atmosféry (vesmírnými tělesy, soustavami vesmírných těles, událostmi ve vesmíru, vesmírem jako celkem). S tím, čím se zabývá astronomie, lidé přichází do styku v průběhu celého života. Již odmala si všímáme, že se střídá den a noc – zatímco ve dne je na nebi Slunce, v noci hvězdy. A nejen Slunce a hvězdy! Měsíc, planety, meteory (takzvané padající hvězdy), a někdy oblohu obohatí kometa. A tím výčet nekončí. Ve škole se s astronomií setkáváme různými způsoby – například ve fyzice se seznamujeme s Keplerovými zákony, které popisují pohyb planet kolem Slunce, v přírodopisu zjišťujeme, jaký význam má sluneční světlo pro život, z hodin chemie víme, že objev helia byl učiněn zkoumáním spektra sluneční korony. Z literatury si mnozí z nás pamatují na Písně kosmické od Jana Nerudy. Některé školy pro žáky pořádají návštěvy hvězdáren a planetárií. Hvězdárnu či planetárium mohou navštívit samozřejmě všichni zájemci o astronomii. Někteří lidé se o astronomii zajímají natolik, že se rozhodnou pro studium astronomie, astrofyziky či blízkého oboru anebo astronomii jiným způsobem věnují nemalou část svého života. Chceme-li, ať je to z jakéhokoliv důvodu, získávat astronomické vědomosti, poznatky, schopnosti, dovednosti, hovoříme o tom, že se vzděláváme v astronomii – jsme součástí astronomického vzdělávání.

Výuka přitom zpravidla vychází z poznávání astronomických jevů pozorovatelných pouhýma očima. Problém samozřejmě nastává, když zrak neslouží tak, jak by měl. Člověk se zrakovým postižením je ošizen o mnoho astronomických krás, které lidé bez zrakového postižení považují za samozřejmé – na poli astronomie zrakově postiženému vzniká značný informační deficit, který se snažím snížit.